!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Saturday, September 23, 2006

يك شكل

اينجا همه يك شكلند
همه يك شكل ظاهري، اما بعضي ها خوب بعضي ها بد... و بعضي ها غير قابل تحمل،از همه اينها فقط يك مقنعه سياه و يك مانتوي سياه مي بيني...نمي دوني تو قلبشون چي مي گذره ؟خيلي وقته كه همه چيز ظاهري شده حتي از نظر كساني غير از من ، خود من از اونها شدم اما مطمئنم هيچ كدوم مثل من فكر نمي كنند

2 Comments:

At 1:41 AM, Anonymous امین said...

What's behind the smoke and glass?
Painted faces, everybody wears a mask
Are you selling them your soul?
Well you'll be left out in the cold...

 
At 12:05 PM, Anonymous مرتضی میری said...

برای عبور از این شکل های یکسان باید تفاوت ها رو جای دیگه ای دید . مرسی از لطفت نفیسه جان
این نوشته هم خوب بود هم واقعی
موفق باشی

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************