!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Tuesday, September 26, 2006

فرش به عرش


بعضي اوقات تو زندگي پيش مي ياد كه رفتار بعضي آدمها به نظرت عجيب مي ياد، اما بهتر مي دوني كه بروز ندي، چون ممكنه طور ديگه اي تلافي بشه، بايد نشون بدي كه اصلا برات مهم نبوده و بخندي، بنابراين بهترين شيوه همون هست كه مثل يك آهني عمل كني و هر چيزي به تو فرمان دادند اجرا كني
بعضي ها همين رو مي خوان به خصوص زماني به اين مرحله مي رسند كه از فرش به عرش مي رسند، البته به عرش هم كه نه... اما خب جايگاه خودشون رو اينطور تصور مي كنند، اين بدترين حالت براي يك آدمه ، چون تنها كسي كه متوجه رفتار ناپسندش نمي شه خود اون آدمه

***********************************************

Saturday, September 23, 2006

يك شكل

اينجا همه يك شكلند
همه يك شكل ظاهري، اما بعضي ها خوب بعضي ها بد... و بعضي ها غير قابل تحمل،از همه اينها فقط يك مقنعه سياه و يك مانتوي سياه مي بيني...نمي دوني تو قلبشون چي مي گذره ؟خيلي وقته كه همه چيز ظاهري شده حتي از نظر كساني غير از من ، خود من از اونها شدم اما مطمئنم هيچ كدوم مثل من فكر نمي كنند

***********************************************

Saturday, September 16, 2006

افسانه ها

سوت سکوت ،از هر لحظه خسته تر و تنها تر
زندگي مطلق شد، ساکت و بي روح و درونگرا
گاه مي ترسم، مي خندم، تنها تر از هميشه
دنياي غريبي است، از تمام هاي نا تمامم نگرانم، يک دليل براي تنهايي و خفتن
خفتن در افسانه هاي پرياي قصه و در اوج شادي زندگي مردن
روح شاد زندگي فقط در افسانه هاست که گاهي آنها را به واقعيت بر مي گرداند

***********************************************