!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Tuesday, January 31, 2006

امروز یه روز خیلی بد

....چند روزه دل دیوونه می گیره همش بهونه
....گریه کن گریه قشنگه،گریه سهم دل تنگه
با تو حرفی دارم خسته ام ،......جز تو ای دور از من از همه بیزارم
دیدنت هنوز یه رویاس فاصله بیشتر از این هاست
باز دلم غم داره باز تورو کم داره ،کی پشیمون می شی کی مهربون می شی؟
ای پرنده مهاجر ..... ،فاصله قد یه دنیاس بین دنیای تو و من
بیا با هم آشنا شیم حیفه باز از هم جدا شیم
دیگه از بگو مگو خسته شدم،من از اون قلب دورو خسته شدم
نگو که رفتن تو سهم منه دل من طاقت نداره می شکنه
برو ولی هرجا باشی هرجای این دنیا باشی یه روزی پیدات می کنم نگاه تو چشمات می کنم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************