!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Thursday, January 12, 2006

التماس

فقط اومدم اينو بگم ،ميخوام کاري کنم برام اهميت نداشته باشي
دیگه نميخوام برات بنويسم، فقط اومدم بگم میخوام از زندگیت برم بیرون
تو ام برام ننويس، فقط اومدم بگم دیگه خسته شدم
اصلا ننويس ،ننویس که دلم پره
راستي اگه برام نوشتي بدون امکان نداره بخونم
و اگه خوندم بدون کار احمقانه اي کردم
فقط همينو ميخواستم بگم ،منم یه رهگذرم که از کنارت به راحتی میگذرم
نوشتي؟
آره، من گفتم ننويس
ممنونم که نمي نويسي
فقط همينو ميخواستم بگم ،منم دیگه میرم برای همیشه
ننوشتي؟
کار خوبی کردی چون ،شايد ميخوندم ولي اگه ميخوندم کاره احمقانه اي کرده بودم....

1 Comments:

At 2:44 PM, Anonymous Mahdi said...

Ta jaii ke man motevajjeh shodam ta in jaye weblog az neveshteha maloom hast ke bishatreshoon dar morede ye shakhse khasseh,
ta injaye kar vaghean be un shakhs hasoodim mishod, vali az mogheii ke in neveshtaro khundam, dige delam baraye tarafe marbuteh misuze...

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************