!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Tuesday, January 10, 2006

پازل زندگی


زندگي مثل پازل ميمونه
اگه هواستو بهش جمع نکني قطعه هاش گم ميشه ، اونوقت هيچ قطعه ديگه اي جاي اونو نميگيره ،اين قطعه ها فرصت هاي زندگي توء
بايد قسمت به قسمت قطعه هاشو کنار هم بذاري،زندگي پازل بيست تيکه نيست که راحت تمومش کني و از شرش خلاص بشي ،شايد هزار تيکه باشه
بعضي اوقات ازشم خسته ميشي و ميخواي بندازيش دور ،آخه ديگه گيج شدي
زندگي بعضي ها هميشه قطعه هاش گمشدس ،ولي بعضي ها هميشه قطعه هاشون کامله،يک سري هم هستن که قسمتهاي بزرگتر پازل رو ساختن و ما فکر ميکنيم ديگه پازلشون کامل شده ولي وقتي ميخواي همه قسمت هاشو بررسي کني ميبيني که جاهاي خاليشون ريزه کاري هاست که به چشم نمياد ،در هر صورت هممون قطعه گم شده داريم ولي ميشه کاملش کرد.....فقط يه کمي سخته

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************