!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, November 02, 2005

میدونی؟؟؟

خودتو از من جدا کن
دنبال من راه نیا
اصلا اینقدر با من صحبت نکن
فکر نمیکنم به تو ارتباطی داشته باشه که چکار میکنم
انگار خیلی بد باهات صحبت کردم
آخه دلم میخواد از همه متنفر باشم حتی از تو
میدونی؟تحمل تنهایی راحت تر از خیلی چیزهاست

1 Comments:

At 8:01 PM, Anonymous Payam said...

oonayi ke mitarsano yeja vaymisan hichvaght behtar nemishan.albate age ra bioftan momkene vasashoon khatarnak bashe,va shekastam bokhoran.vali motmaenam...age vaysi hichvaght behtar nemishi.pas bodo,hamin emrooz...

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************