!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Sunday, October 16, 2005

این عکس نداره

خیلی صدا زدم کسی محلم نذاشت
خیلی در زدم کسی درو باز نکرد
خیلی فریاد زدم کسی گوش نکرد
!منم خیلی بدم اومد
...........................
چند روزه که دارم یه جور دیگه زندگی میکنم
از زندگی پیاده شدم ،یه بلیط دیگه گرفتم و کابینم و عوض کردم
آب و هوای اونجا بهتر بود ولی امکانات اینجا بیشتره
همه میگن آب و هوای اینجا هم بهتره
نمیدونم شاید بهتره ،من که دیگه جزء آدما حساب نمیشم ،که بفهمم چی به چیه
سعی میکنم محتاط عمل کنم
خیلی خسته بودم ،البته الان هم فقط مغزمو خالی کردم
آخه چند بار سرمو کردم زیر آب یخ تا مغزم منجمد بشه
به کابینهای عقب و جلو هم فحش میدادم
دلم میخواست از قطار پرت شم پایین
ولی کابینم که عوض شد فهمیدم اشتباه میکردم
دیگه کابین قبلی رو نمیخوام،اونجا خیلی خسته بودم
فعلا همینجا میمونم
!فقط از خدا خیلی کمک میخوام

1 Comments:

At 11:02 AM, Anonymous morteza said...

benevis ke vaghean darii khoob mineviisiiiii

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************