!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Thursday, October 13, 2005

میخوام از سرم بیرون کنم

پریز تلفن رو بکش تا منتظر شنیدنش نباشی
صدای ضبط رو تا آخر زیاد کن تا کسی صدای هق هقتو نشنوه
در اتاقت و محکم ببند تا هیچ نوری نیاد
عطر رو از روی میز بردار و از پنجره بنداز بیرون تا تورو یاد چیزی نندازه
جعبه دستمال کاغذی رو بذار کنارت که مجبور نشی از جات بلند بشی
حالا راحت راحت میتونی اشک بریزی
بدون اینکه کسی بفهمه
میخوام تمام خاطراتمو از سرم بیرون کنم
یکی داره وادارم میکنه بهشون فکر کنم
فکر کن،فکر تمام روزای خوبی رو که داشتی ،ولی اصلا خودتو ناراحت نکن
فکر کن ،فکرهمه نا ملایمتی هایی که همه باهات داشتن،ولی اصلا خودتو ناراحت نکن
فکر کن فکر تمام دوستایی که یه روزی گذاشتن و رفتن ،ولی اصلا خودتو ناراحت نکن
فکر کن که حتی دنیا هم با تو از سر ناسازگاری قدم بر میداره، ولی اصلا خودتو ناراحت نکن
فکر کن، همیشه پازل زندگی تو قطعه هاش گمشده بودن،ولی اصلا خودتو ناراحت نکن
... من نمیخوام خودمو ناراحت کنم،پس از سرم برین بیرون
............................ميخوام اين نوشته ادامه داشته باشه
دستمو ميگيرم به ديوار بلند ميشم ديگه ميخوام براي هميشه نشينم
سرمو ميگيرم زير آب سرد تا فكرم منجمد بشه
ايندفعه جعبه دستمال كاغذي و ميندازم دور
عطري كه از مامانم هديه گرفتم باز ميكنم ...تا يه بوي جديد حس كنم
...ميخوام پازلمو كامل كنم
نميخوام با زندگي هم قدم شم ميخوام دست زندگيرو بگيرم كه با من همقدم بشه
مجبورش ميكنم

1 Comments:

At 8:07 PM, Anonymous Payam said...

....morghe zirak gar be daam oftad tahamol bayadash...

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************