!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, October 05, 2005

آدم دلش باید خوش باشه

معنی این کارا چیه؟
آدم فقط دلش باید خوش باشه
دیدی اوضاع فرقی نکرد
....یه روز گفتم
گفتم که این روزارو نمیخوام
ولی فایده نداشت
.....ازشون متنفرم

1 Comments:

At 5:27 AM, Anonymous nazari said...

salam
chetori?
chizi shode khanomi?

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************