!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, October 05, 2005

بهترین آهنگ

بهترین آهنگی که تو این روزا خیلی گوش میدم ،شایدم اون موقع که مهستی اینو خونده من سنم هنوز دو رقمی هم نشده بوده
---------------------------------------------------
بیا بنوسیم روی خاک،رو درخت ،رو پر پرنده، رو ابرا
بیا بنویسیم روی برگ، روی آب، توی دفتر موج، رو دریا

بیا بنوسیم که خدا ته قلب آینس ،مثله شور فریاد یا نفس،تو حصار سینس
با همیشه موندن وقتی که هیچی موندنی نیست
اوج هر صدای عاشقه که شکستنی نیست

با صدا میام همه جا تورو مینویسم
روی آینه گریه هام ،گونه های خیسم
ای که معنی اسم تو آسمون پاکه
ریشه صدا، نبض عشق،زیر بوسه هاته

بیا بنوسیم روی خاک،رو درخت ،رو پر پرنده رو ابرا
بیا بنویسیم روی برگ، روی آب، توی دفتر موج رو دریا

توی خواب خاک ،ریشه ها موسم شکفتن
همصدای من میخونن وقته از تو گفتن
چشم بستمو تو بیا به سپیدی باز کن
با ترانه نفسات باغچه رو صدا کن

با صدا میام همه جا تورو مینویسم
روی آینه گریه هام ،گونه های خیسم
ای که معنی اسم تو آسمون پاکه
ریشه صدا، نبض عشق،زیر بوسه هاته


بیا بنوسیم روی خاک،رو درخت ،رو پر پرنده رو ابرا
بیا بنویسیم روی برگ، روی آب، توی دفتر موج رو دریا

با ترانه نفسات من ترانه میگم
اسمتو مثه یه غزل عاشقانه میگم
بیا که دیگه وقتشه وقت برگشتنه
بوی پیرهنت که بیاد
.....لحظه دیدنه

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************