!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Monday, October 03, 2005

وقتی پاییز اومد

بهار بود با من بود و خوشحال بود
وقتی هم تابستون بود باز هم با من موند و صمیمی شد و خیلی خوشحال بود
تابستون داشت تموم میشد کم کم هوا خنک شد
دل اونم مثل اومدن پائیز داشت ازم سرد میشد
پاییز اومد تنها کسی که یادم کرده بود تولدم بود که با من موند
ولی اون با من نموند
تازه فقط برگاشو دیده بود
به سختی میتونم برای زمستون فراموشش کنم
آخه اصلا به فکر نبود که دونه های برفی که تو زمستون میاد
از دونه های برف اول بهار سردتره
بهش بگین
که چقدر سخت تونستم برای زمستون فراموشش کنم

2 Comments:

At 7:45 PM, Anonymous Anonymous said...

salam dokhtare golam!!!matlabet bi nazir bood!!!movafagh bashi!!! (maman o babat)

 
At 7:47 PM, Anonymous fateme joonet said...

nafise joonam webloget kheili jalebe!babye=;

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************