!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Saturday, September 10, 2005

تا حالا به اطرافت نگاه کردی؟


!!!تو خیابون داشتم راه میرفتم برای چند دقیقه هواسمو به آدمهای اطرافم جمع کردم
یه دختر همسن خودم از همه بیشتر توجه منو به خودش جلب کرد داشت از روبرو میومد ،بد جوری تو فکر بود و سرشو انداخته بود پایین و هی با خودش میخندید! یه دستم زد به پیشونیش و سرشو تکون داد بعد انگار که یادش اومده باشه کجاست و تو فکر بوده،سرشو آورد بالا و یه اخم کرد و از کنار من رد شد ،خب واقعا برا خود من هم تا حالا پیش اومده ،اینقدر آدم میره تو فکر که اصلا یادش میره کجاست حالا خوبه که این دختره میخندید ،بعضی هارو میبینیم که اخماشون تو همه وبا خودشون حرف میزنن انگارکه دوست دارن کسی رو بزنن، بعضی ها هم که اصلا دنبال کارشون هستن و نه میخندن و نه عصبانی ،و یه آدمای خونسردی هستن که هواسشون به همه چی هست، همه ما آدما تو تنهایی خودمون تو عوالم خودمون هستیم ،هرکسی به خودش فکر میکنه و فقط با دنیایی که خودش داره دل خوشه ،
یعنی توی این دنیای به این بزرگی هر کسی یه جوری فکر میکنه و دوست داره که همیشه همونجوری فکر کنه بعضی اوقات به چیزای خوبی که تو زندگیش هست فکر میکنه بعضی وقتها هم به چیزهایی که همیشه باعث ناراحتیه فکر میکنه،
ما هممون تا حالا هزار بار اینجوری تو خیابون قدم زدیم ولی یک بار با دقت به اطرافمان نگاه نکردیم مگه نه؟؟

1 Comments:

At 11:24 PM, Blogger mandyfisher66900946 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************