!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Saturday, September 10, 2005

جای همه خالی بود


،چه شبی بود دیشب،چقدر خوش گذشت
.... نامزدی یکی از صمیمی ترین دوستهام بود
خیلی خوب بود کلی خندیدیم و بهمون خوش گذشت، واقعا براش خوشحال بودم
همه دوستها دور هم بودیم شب هم رفتیم دنبال ماشین عروس و کلی براشون بوق زدیم
.....خلاصه که واقعا براش آرزوی خوشبختی میکنم
19/6/84

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************