!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, September 07, 2005

؟؟؟؟؟با کدوم زبون باید حرف زد تا کسی باورت کنه؟
با کدوم کلمه باید بگم تا کسی بفهمه؟
با کدوم آدم باید حرف بزنم تا منو بفهمه؟
باید چی بگم؟
تکراری شدم نه؟
هممون خسته شدیم همه میخوایم فرار کنیم، تا به کسی میگی حالت چطوره میگه ای میگذره یا خیلی خوب باشه میگه ای بد نیستم ،ولی عجیبه که با همه بدی هاش همه قرار و بر فرار ترجیح میدن ،میخوان آخرین نفری باشن که میرن،ولی اینجا دیگه ما تصمیم نمیگیریم چون باید باشیم ،باید بود و همه خوبیها و بدیهارو تشخیص داد ، که شاید اون دنیا به درد بخوره ،هیچکی در این مورد اعتصاب نمیکنه، خیلی عجیبه مگه نه؟؟
......ولی من اگه از طرف همه اختیار داشتم امروز و اعتصاب میکردم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************