!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Monday, August 15, 2005

چرا حالم گرفته


...... حالم گرفتس نمیدونم چرا
کلی نشستم فکر کردم ،به چیزایی که نباید فکر کنم ،جز اینکه مغز آدم مختل بشه هیچ چیزه دیگه ای نیست
کاشکه هیچ وقت اینجوری نبودم ولی نه نمیدونم اصلا
یه موقع ها آدم دلش میخواد به چیزهایی که میخواد برسه یا اینکه به گذشته برگرده تا طرف آرزوهایی که بهشون نمیرسه نره
***
داشتم فراموشت میکردم اما باز دوباره دیدمت، تو غمها غوطه ور شدم چرااا
داشتم فراموشت میکردم اما تا صدات رسید به گوش من شکستم بی صدا چرااا

داشتی میرفتی از خیال من، خزونی بود بهاره من دیدم تورو خزونم جون گرفت
دوباره با نگاه گرم و بی ریا و عاشقم زبون گرفت

چرا دوباره اومدی صدا رو جون دادی گل بهارو
زخم دل دوباره تازه شد
.....شوق نگاه خستمو دوباره دوختی آخر ستاره حسرتم بی اندازه شد
یا راحتم کن و واسه همیشه...این دل و بکن ز ریشه از خیال سرد من برو.... یا باغبون شو بهارو باز نشون بده گلارو تو وجود خسته ام برو
دی دی دی دی دی ن ن ن ن د د دی دی ی دی دی ی ی ی ی
...خداییش چرا

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************