!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Sunday, July 10, 2005

اولین روزی که رفتم سر کار18/4/1384
سلام
امروز دیگه نه اسمم پشت کنکوری بود نه بچه مدرسه ای!!!چونکه کنکور هارو که دادم از مدرسه هم که خبری نیست، گرچه شاید چند روز دیگه پشت کنکوری بشم و لی خب تا اواسط مرداد خیالم راحته!! خلاصه به خاطرهمین،امروز روز اولی بود که رفتم سر کار اونم شرکت بابام... بگی نگی... با اینکه روز اول بود ولی واقعا یه کارهایی از دستم بر اومد که بتونم بابام و خودمو راضی کنم!خلاصه که بد نبود یه جورایی خوش گذشت !!!
...خب این شعرم که نوشتم...میدونم که اصلا به من نمیخوره از این چیزا بنویسم ولی خب....دیگه

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************