!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Wednesday, July 06, 2005

!!!!!یک ساعتی که بهم خوش گذشت
.....فکر روزهای خوبی که گذشته و شاید دوباره اتفاق بیوفته
...شایدم نیوفته.اینا فقط در حده یه فکره
!!یه فکر بی مزه و سطحی...1 ساعت به گذشته برگشتم ...
چقدر خوش گذشت...!گذشته همه مثه من خوشایند نیست
گذشته خیلی ها بده سعی میکنن بهش فکر نکنن.ولی من گذشتمو دوست دارم...فقط دلم می سوزه که قدر روزامو ندونستم !خیلی اشتباه کردم مگه نه؟
هرچی آدم بزرگتر می شه ،خوشی ها بیشتر لذت داره و بدی ها صد برابر آدمو اذیت میکنه . ولی کاشکه آدم بچه بود و همون خوشی ها رو داشت ،با لذت کمتر و نداشتن هیچ غصه ای
هرچی آدم بزرگتر می شه ،فکرش مشغول تر میشه ...کاراش زیاد تر میشه...هدف هاش قوی تر میشه ...برنامه هاش واقعی تر میشه...مامان، بابا براش مهمتر میشن...دوستای بدش بدتر میشن...دوستای خوبش عزیزتر میشن
حالا الانه که آدم باید درست فکر کنه ...سعی میکنم 1 ساعت هم الان فکر کنم....فکر آیندرو ...ببینم چه جور یه؟؟خوبه یا نه؟؟
!!!خدا کنه بهتر باشه
ولی.............. شایدم بعدا در باره همین روزام بخوام بنویسم!!یعنی ممکنه؟
!چون فقط چند بار کافیه پلک بزنی تا ببینی کاری از دستت بر نمیاد.....

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************