!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Sunday, July 10, 2005

کامران هومن جدید


1384/4/18
اونی که میخواستم منو تنها گذاشت رفت
اونی که میخواستم دلمو شکستو به پای یک عشق جدید نشست و
چشم روی آرزوم همیشه بستو پشت مه پنجرمون رها شد
اونی که میخواستم مثل اشک چکید و تو طول راه باز یه کسی و دید و
به آرزوش انگار دیگه رسید و به خواطر هیچی ازم جدا شد
اونی که میخواستم منو تنها گذاشت رفت
اونی که میخواستم... اونی که میخواستم.... اونی که میخواستم
اونی که میخواستم دل ازم بریدو....بین گلا یک گل تازه چید و
به اونی که دلش میخواست رسید و با غم و غصه منو آشنا کرد
اونی که میخواستم...منو برد بهشت و اسم منو رو سردرش نوشت و
بهونه کرد بازی سرنوشتو!!!!تو شهر رویاها منو رها کرد
اونی که میخواستم...منو برد از یادو
رفت پیش اون کس که دلش میخواد و
زد زیر عشقش که یادش نیادو
مثل همه آدما بی وفا شد
اونی که میخواستم...منو تنها گذاشت رفت

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************