!!!دونه هاي گرم برف

وقتي دونه هاي برفي، گرم بشن! من و تو ديگه نبايد دل سرد بشيم

Thursday, June 30, 2005

آخه هاشوور یعنی چی؟؟!؟!؟!؟آخه هاشوور یعنی چی؟؟!؟!؟!؟
خب بابا هرکسی یه صفتی داره!همه منو به هاشور میشناسن از وقتی این آی دی یاهومم ساختم همه گیر میدادن که بابا هاشور یعنی چی؟؟؟ جریانات داره ....ساله 3 هنرستان که بودم تمام بچه های مدرسه کارهای آخر ترم هاشورشونو میدادن من انجام بدم از طرفی هم که فکر میکردن کارهاشون خوبه میگفتن بقیه کارهاتو بده ما انجام میدیم منم میدادم و خلاصه فرداش استادمونم میفهمید ولی سعی میکرد حتی المقدور به روی خودش نیاره ...در غیر این صورت چند نفری از کلاس باید میرفتن بیرون ،خلاصه این شد که بچه ها به من گفتن هاشور و این اسم به اسم
وب لاگ هم رسید

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت

***********************************************